مقايسه عوامل موثر بر كاريكاتور هاي سياسي در قبل و بعد از انقلاب اسلامي

به منظور تدوين مدل توسعه اي مناسب

اين عنوان رساله من در مقطع دكتري  بود  كه از آن دفاع كرده ام .

در این تحقیق ، از یک سو از طریق ارتباطات میان فردی( ارتباطات کلامی و غیر کلامی )  و از سوئی با علم ارتباطات تصویری و ارتباطات سیاسی  طرحهای سیاسی ماندگار و تاثیرگذار نشریات در دو دور مختلف ، چه زمان قبل وچه بعد از انقلاب ( مجله توفیق و مجله گل آقا) که در عرصه بیانگری فعالیت داشته اند ، مورد بررسی قرارگرفته است .

در ا ین پژوهش سعی برآن است تا عوامل موثر بر اشاعه کاریکاتور های سیاسی را صرف نظر از عوامل بیرونی (مانند سانسور ، قوانین ناظر بر انتشار مطبوعات ، نوع نگاه حاکمیت ، جهت قدرت قدرتمندان ، جناح بندی سیاسی ،فضای باز یا بسته   سیاسی،  استقبال از هنرمندان ، آزادی بیا ن ، اخلاق حرفه ای ، خطوط قرمز و. ..) ، بیشتر از بعد عوامل درونی مورد بررسی قرار دهیم ، لذا به برخی از اینگونه عوامل همانند هدف کاریکاتور ، انواع آن ، مفهوم و فلسفه کاریکاتور ، خط و زبان در کاریکاتور ، اندازه و رنگ در کاریکاتور ، تخیل در آن ، فرم و محتوی در کاریکاتور ، نقش کلام در کاریکاتور ، زیر نویس در کاریکاتور ، اغراق در کاریکاتور ، تضاد در کاریکاتور ، نشانه شناسی کاریکاتور ، ارتباطات  کلامی و غیر کلامی آن ، نحوه در ک پیام های تصویری و شیوه دریافت پیامهای غیر کلامی را  مورد بررسی قرار دهیم . این عوامل  قطعا در کنار عوامل بیرونی  موثر بر کاریکاتور های سیاسی ، تاثیر متقابلی در انتشار ، دریافت پیام توسط مخاطبان و تحلیل و تفسیر توسط آنان دارد.

چهارچوب نظری این پژوهش ، در حوزه ارتباطات میان فردی (ارتباط کلامی و  غیر کلامی) و ارتباطات سیاسی و ارتباطات تصویری  است که با روش تحلیل محتوای دو نشریه مربوط به  قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

در حوزه «ارتباطات میان فردی» به نظریه های  تعامل گرائی نمادین   «جورج هربرت مید»[1] ،مدیریت هماهنگ کننده معنی « بارنت پیرس»[2] و «ورنون گرونن»[3] ، نظریه تخطی های مورد انتظار «جودی بورگن»[4]، فریب کاری میان فردی « دیوید بولر»[5] و « جودی بورگن» ، نفوذ اجتماعی «ایروین آلتمن»[6] و « دالاس تایلور» [7] کاهش بی ثباتی «چارلز برگر» [8]، جدلهای رابطه ای « لسلی باکستر »[9] و « باربارا مونت گامری»[10]  تاکید شده است .

در حوزه علمی «ارتباطات غیر کلامی» به اندیشه ها و نظریات »آلبرت مهرابیان«[11] ،« مایکل آرژیل»[12] (1975 )« مارک نپ» [13]( 1992 ) «اکمن» و« فریسن» [14]( 1975 ) و« دکتر فرهنگی » [15]( 1375 ) اشاره می شود  تا بتوانم مفاهیم تصاویر بدون کلام را به تحلیل بگذاریم .

  دراین پژوهش از روش تحلیل محتوای( كمي و كيفي ) کاریکاتورهای سیاسی دو نشریه معتبر طنز و کاریکاتور  استفاده شده است که مقاطع زمانی آن 5 سال در قبل از انقلاب (سالهای 1346 تا 1351) و 5 سال نیز در دوران بعد از انقلاب اسلامی ( سالهای 1370 تا 1375)بوده و محتوی هفته نامه های توفیق و گل آقا  مورد بررسی دقیق قرار گرفته است . همچنین برای تنظیم مقوله ها از روش «فوکوس گروپ» استفاده شده و از دیدگاههای اساتید ارتباطا ت کمک گرفته شده است . در مورد برخی برداشت ها و تحلیل های کاریکاتور های سیاسی و تاثیر برخی عوامل بر روی مخاطبان ، از همین روش(فوكوس گروپ) از دیدگاه چندین تن از هنرمندان برجسته  رشته کاریکاتور استفاده شده است .

براي مطالعه بيشتر :(چکیده نتایج)چکیده نتایج


[1] George Herbert meed

[2] - barentt pears.

[3] -veronon Grenon

[4] - judi Burgon

[5]-David Buler…

[6]-Irwin Altman

[7] - Dallas taylor

[8] -Charls Berger

[9] - Lesly Baxster

[10] - Barbara Montgomery

[11] -Albert Mehrabian

[12] -Michel Argil………….

[13]- Mark Knapp  

[14] -Ekman&Frisen

[15] -دکتر فرهنگی –فوق دکترای علوم ارتباطات از داشگاه اوهایو 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت   توسط   |